Κάρτα Υγείας Αθλητή

Η κάρτα υγείας του αθλητή αποτελεί μια μεγάλη τομή την οποία θεσμοθέτησαν με Νόμο από κοινού το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Υγείας

(Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3254/08.08.2018) και από 1/8/2019 η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική.

Η Κάρτα Υγείας ποδοσφαιριστή ισχύει για ένα έτος από τη θεώρησή της, η οποία γίνεται από γιατρούς δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα με ειδικότητα την καρδιολογία ή από γιατρούς λοιπών ειδικοτήτων με πιστοποίηση Ε.Κ.Α.Ε.

Η κάρτα αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε προπονήσεις και αγώνες. Συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.

Η κάρτα υγείας αθλητή εκδίδεται, από πιστοποιημένο γιατρό, μόνον κατόπιν πραγματοποίησης των παρακάτω μέτρων ελέγχου:

 • Κλινική εξέταση
 • Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

 
Αναλόγως των ευρημάτων και εφόσον ο γιατρός κρίνει σύμφωνα με την επιστημονική του κρίση απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση, δύναται να παραπέμψει τον αθλούμενο σε περαιτέρω εξετάσεις.

Η κάρτα υγείας αθλητή συμπληρώνεται από πιστοποιημένο γιατρό, έχει διάρκεια 1 έτος και αναγράφει τα εξής:

 • Κάρτα Υγείας Αθλητή – Στοιχεία Αθλητή
 • Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία
 • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο αθλητή
 • Έτος γέννησης
 • Άθλημα
 • Φωτογραφία
 • Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας
 • Α.Μ.Κ.Α.
 • Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση με υπογραφή του ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες)
 • Βεβαίωση με υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις

Χρήσιμα links:

Ανακοίνωση ΕΠΣΑ

http://epsath.gr/announcements/display_announcement.php?announcement_id=815

Έγγραφο Κάρτα Υγείας σε pdf

https://www.epo.gr/media/files/EGGRAFA/2018_KARTA_YGIAS_PODOSFAIRISTI_A4_FORM.pdf

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Go to Top