Το τμήμα Softball του Συλλόγου μας βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης.